Svenska Kyrkor utomlands

Idag finns det ungefär 40 olika svenska kyrkor runt om i världen. De finns på flera olika platser i världsdelarna Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika och delvis även i Afrika.

I Afrika finns kyrkorna inte alltid på en fysisk plats utan man arbetar då via telefon från sådana länder som Sydafrika, Zimbabwe, Botswana, Etiopien, Moçambique, Kenya och Tanzania. Den mobila svenska prästen besöker länderna regelbundet för att hålla svenska gudstjänster för de som så önskar.

Varför finns svenska kyrkor utomlands?

I de länder dit svensken utvandrar mest, eller där intresset för den svenska kyrkan finns, där finns även kyrkobyggnader. Syftet med att ha svenska kyrkor utomlands är för att kunna anordna svenska gudstjänster, tjänster som giftermål, dop och liknande men också för att finnas till för den som är i nöd.

Svenska kyrkan vänder sig i första hand till svenskar som bor eller besöker ett land. Vanligtvis har man tillgång till en butik med svenska varor som finns nära till kyrkans anslutning, möjlighet att få stödsamtal för den som är i behov, tillfälle att tända ljus för någon som gått bort eller för att fira en svensk högtid.

Utöver sina aktiviteter hjälper svenska kyrkan även till med frågor och rådgivning vid olycksfall, dödsfall, vägledning för den som mår dåligt eller befinner sig på sjukhus eller i ett utländskt fängelse. För den som känner sig ensam eller har tankar på att ge upp livet.

Svenska kyrkans syfte kommer alltid att vara densamma oavsett var i världen man befinner sig. Grundprinciperna står sig samman. Att svenska kyrkan finns på plats på så många ställen runt om i världen brukar upplevas som ett tryggt skyddsnät då den hjälper till om något otänkbart ha hänt under ens vistelse i främmande land samtidigt som den ger tillfälle för olika svenskar att träffas och bli bekanta med varandra, så att man är mindre ensam.