Svenska kyrkor i Asien

Asien är en världsdel som har flest variation när det kommer till olika trosuppfattningar. Här kan man hitta allt från buddism, judendom, islam, hinduism och självfallet kristendom.

Svenska kyrkan finns på nio olika platser runt om i Asien. Dessa är bland annat två kyrkor som befinner sig i Australien, två i Thailand, en i Jerusalem, Taiwan, Hong Kong, Kina och Förenade Arabemiraten. Utöver deras fysiska kyrkor har de även en svensk mobil präst som besöker Sydkorea, Indien, Japan, Filippinerna och Sri Lanka regelbundet.

Svenska kyrkan utan fysisk bas

Trots att svenska kyrkan finns i 6 olika länder är det inte alla som har en fysisk konstruktion att gå till. Förenade Arabemiraten är en av dem. Vill man nå den svenska kyrkan i Dubai får man kontakta Sjömannskirken som hjälper svenskar att döpas, vigas och konfirmeras på plats med en norsk präst.

Varken Hong Kong, Kina eller Taiwan har en kyrklig konstruktion, istället samverkar svenska kyrkan med lokala församlingar och ambassaden. Men för de svenskar som bor i ett av länderna har man tillgång till tjänster som konfirmation, dop, vigsel (Gäller i Hong Kong), minnesstunder och begravning samt enskilda stödsamtal. Dessutom finns det regelbundna svenska gudstjänster som man kan ta del av i länderna.

Svenska kyrkan med en fysisk bas

Även om vissa Asienländer inte har en egen verksamhet för svenska kyrkan så har Australien, Thailand och Jerusalem det. I länderna kan man ta del av svenska gudstjänster regelbundet, gifta sig så länge ett borgerligt giftermål har skett i Sverige, döpas och få stödsamtal.

I Thailand finns det även möjlighet till att döpas, konfirmeras och begravas. Eftersom många svenskar vistas och bosätter sig i landet årligen är det vanligt att svenska dödsfall sker där. Skulle ett dödsfall ske i Thailand har anhöriga möjligheten att bestämma om den avlidne ska kremeras i landet för att sedan transporteras till Sverige eller om begravningen ska genomföras på plats.