Svenska Kyrkan i Nordamerika

Svenska Kyrkan finns i flera delstater och städer i Nordamerika. Av sex olika svenska kyrkor ligger fem stycken av dem i USA medan den sjätte har sitt huvudkvarter i Kanadas huvudstad.

Svenska kyrkan i Kanada – Toronto

Sedan 1930- talet har Toronto haft en inofficiell svensk församling som varit mycket betydande för svenskar. Hit kom man för att träffa andra svenskar och höll gudstjänster tillsammans. Det blev framförallt aktuellt på 1950- talet när många svenskar valde att emigrera till Kanada och USA.

Med tanke på Torontos historia och betydelse för svenskarnas invandring och religion var det en självklarhet att Svenska kyrkan skulle stå på plats i staden senare på 1990- talet. Idag erbjuder kyrkan tjänster som gudstjänst, möjlighet till lokal vigselrätt och kyrklig välsignelse, dop, samtalsstöd och annat som har med Sveriges kultur att göra.

Svenska kyrkan i USA

Svenska kyrkor i USA ligger utspridda över hela landet. De finns i:

  • New York
  • Los Angeles
  • Florida
  • San Francisco
  • Washington DC

Likt den svenska kyrkan i Toronto så erbjuder man samma tjänster: svenska gudstjänster, möjlighet till lokal vigselrätt och kyrklig välsignelse, dop, tända ljus i kapellet för någon som gått bort och andra gemensamma aktiviteter.

Eftersom flera tusentals svenskar fortfarande utvandrar årligen till USA är det inte överraskande att det finns många Svenska kyrkor som får dem att känna sig som hemma trots att man befinner sig i ett annat land.

För att förstärka hemkänslan är prästerna i kyrkan svenskar och håller därför sina aktiviteter på svenska. De flesta svenska kyrkorna har även en butik som säljer svenska varor samt man tar med de svenska sederna genom att utföra samma tjänster som man gör i Sverige. Vid den svenska kyrkan i USA kan man även låna svenska böcker och filmer och där finns även gratis wifi för att man ska kunna nå sin släkt i Sverige.