Svenska ceremonier i utlandet

Trots att man är svensk och har utvandrat, eller bestämmer sig för att genomföra en svensk ceremoni på sin semester, så är det ingen omöjlighet för den som så önskar. Det händer nämligen oftare än vad man tror att svenskar reser till utlandet för att gifta sig, i vissa fall kan till och med dop och begravningar förekomma.

Men det finns oftast några speciella regler för den som önskar en svensk ceremoni utomlands, dessa ska vi gå igenom här.

Gifta sig utomlands

Ska man ska gifta sig utomlands finns det några specifika regler som måste följas. Först och främst bör man alltid ha med sig giltiga personuppgifter som ID, blankett för kyrklig vigsel och intyg på att ni får gifta er i landet, annars blir giftermålet ogiltigt. Finns Svenska Kyrkan i just den orten du valt att gifta dig på utomlands kan det vara en idé att ta kontakt med dem för att få ett så svenskt bröllop som möjligt.

Viktigt att veta för den som vill gifta sig utomlands är att man måste genomfört ett borgerligt giftermål i Sverige först.

Döpas i utlandet

Att döpas utomlands är inte mer komplicerat än i Sverige. Det som skiljer dopet från de svenska är att de ofta förekommer på gudstjänster under söndagsceremonin, medan i Sverige har man fler alternativ så som dop hemma, privat eller liknande.

Tillhör personen som ska döpas en svensk kyrka blir denne automatiskt inskriven i den svenska församlingen. Dock kan man även ha möjlighet att bli inskriven i den utländska ortens lokalförsamlingen med, men det kan skilja sig från land till land.

Begravas utomlands

Skulle ett dödsfall ske utomlands är det inte alltid säkert att det går att ordna en vanlig kyrklig begravning då det beror helt och hållet på var i världen man befinner sig. Men i de länder som tillåter det fungerar akten på samma vis.