Dödsfall i utlandet

För de som vistas utomlands eller valt att bosätta sig där, kan det vara oklart hur man går tillväga om en allvarlig olycka skulle ske. Framförallt vad det gäller vid ett dödsfall. Här kommer du få reda på mer om hur vilka man kan vända sig till om någon eller du själv skulle avlida utomlands.

Få hjälp vid dödsfall

Skulle någon du känner dö utomlands är det viktigt att man kontaktar den svenska ambassaden som finns i utlandet. Det är för att dödsfallet ska kunna registreras i Sverige.

Därefter tar Utrikesdepartementet över ansvaret för att identifiera kroppen samt informera anhöriga hemma i Sverige eller de som finns på plats i utlandet men som kanske inte var med när dödsfallet inträffade. Utrikesdepartementet hjälper till med rådgivning kring vad som händer härnäst och hur kroppen ska kunna skickas tillbaka till hemlandet, vilket i det här fallet blir Sverige. Det de dock inte ansvarar för är kostnaderna för den avlidnes kropp, utan det får anhöriga stå för.

Hjälp vid hemtransport för den som avlidit

Hemtransporten av en avliden person blir vanligtvis mycket kostsam, framförallt om man vill frakta den avlidnes kropp i kista, då det kan beräknas kosta upp mot 100 000 kronor. Väljer man istället att kremera kroppen i landet blir kostnaderna billigare. Därför är det extra viktigt att tänka på att skaffa reseförsäkring för den som vill resa utomlands alternativt bosätta sig i ett annat land.

  • Införskaffa reseförsäkring – Har man en allmän reseförsäkring finns det en chans att transporten för den avlidnes kropp till hemlandet blir en aning billigare. Saknas reseförsäkring kan man vända sig till Utrikesdepartementet för att genom dem få hem kroppen, dock är det endast få fall som beviljas den hjälpen.
  • Överväga begravning av dödsfall i utlandet – För den som bott i utlandet kan det vara extra lämpligt att överväga det här alternativet med tanke på kostnaderna. Väljer man att begravas utomlands brukar ambassaden vara de som anordnar en lokal begravning.