Bloggens uppkomst

Den här bloggen riktar sig till de människor som har funderingar kring hur man ser den svenska kyrkan runt om i världen, men också vad den har för betydelse i de länder där den finns. Kyrkan har länge varit en symbol för Sverige och den kristna religionen, så att den skulle kunna befinna sig i vissa länder så som i Asien och Mellanöstern där andra religioner är dominerande kan för många anses vara en aning fascinerande. Inte minst för mig själv.

Kyrkan har sitt hem i många länder, inte minst i Europa och Nordamerika där kristendomen är den ledande religionen. Men trots dess betydelse och att konstruktionen kan tyckas vara viktig för många länder tappar kyrkan sin innebörd allt mer i vårt land, Sverige.

Flera avstår från vanliga giftermål i kyrkan, lika så när det kommer till traditionell kyrklig begravning. Att kyrkan börjat tappat sitt fotfäste här gör att fascinationen för kyrkan utomlands växer sig ännu större. Vilka länder väljer att begravas på ett traditionellt kristet vis och vilka väljer att bevara traditioner och seder som vi i Sverige håller på att lämna bakom oss?

Bloggens syfte

Bloggen kommer fungera som en guidebok för de människor som delar samma intresse som mig om att få reda på kyrkans betydelse i utlandet. Jag tror att vi tillsammans med denna blogg kommer att färdas på en resa som vi sent kommer att glömma, där vi mellan kontinenter och världsdelar lär känna nya stadsdelar och bekantar oss med nya perspektiv för det som vi svenskar knappt ens ser längre.